Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

 

 

Energo - Mechanik Spółka z o. o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich realizuje projekt pod nazwą:

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w działalności firmy Energo Mechanik Sp. z o. o.”.

 

Okres realizacji projektu: od 01.05.2014 do 31.12.2015

 

Wartość dofinansowania: 405 407,00 PLN

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

ENERGO MECHANIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt pod nazwą:

Wzrost konkurencyjności firmy Energo Mechanik dzięki automatyzacji procesów biznesowych

Okres realizacji projektu: 01.05.2013 r. – 31.01.2014 r.

Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-16-036/12-00

Głównym celem realizacji projektu jest budowa platformy typu Business to Business a następnie jej integracja z systemem informatycznym Wnioskodawcy oraz dostosowanie do systemów informatycznych dwóch partnerów biznesowych.

Planowana w ramach projektu inwestycja przeznaczona będzie do automatycznej komunikacji biznesowej pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców oraz usprawnienia koordynacji działań pomiędzy nimi. Przyczyni się do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą oraz partnerami biznesowymi.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO