Zadowolenie Klienta jest naszym nadrzędnym celem”

Nasz System Zarządzania Jakością jest zorientowany na ciągłe doskonalenie jakości sprzedawanych przez nas wyrobów i usług oraz dostosowanie ich do technicznych i ekonomicznych wymagań Klientów.
Celem Polityki Jakości jest uzyskanie zaufania Klientów do naszej firmy. Sposób postępowania każdego pracownika jest ukierunkowany na spełnienie wymagań i życzeń Klientów. Każdy jest odpowiedzialny za jakość, począwszy od szeregowego pracownika po członka zarządu.


Pracujemy na opinię solidnego i profesjonalnego partnera poprzez:

-

szybkie reagowanie na zapytanie ofertowe Klienta,

-

terminową realizację zamówień,

-

rozpowszechnianie rzetelnych informacji na temat oferowanych wyrobów i usług,

-

poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych, dobrych jakościowo rozwiązań,

-

doskonalenie współpracy z dostawcami,

-

szybki i skuteczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

-

ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń
i samodoskonalenie.

   
„Produkujemy JAKOŚĆ od samego początku”

Deklarujemy ciągłą analizę potencjalnych zagrożeń i podejmowanie stosownych działań doskonalących.
W imieniu własnym deklaruję zapewnienie niezbędnych zasobów na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością. Wraz z pracownikami deklaruję realizację celów Polityki Jakości oraz wdrożenie, doskonalenie i rozwój Systemu zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001:2009.