Firma założona w 1956 roku, podczas 50-letniej działalności zdobyła pozycję uznanego dostawcy maszyn i urządzeń dla energetyki cieplnej oraz górnictwa.

Uznanie odbiorców krajowych i zagranicznych zawdzięczamy rzetelnej pracy wysoko kwalifikowanej załogi, wdrożeniu do produkcji wielu nowych wyrobów, stale modernizowanych przy współudziale projektantów RAFAKO SA, CBKK i PEC Megawat Tarnowskie Góry, ITC Łódź, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, CMG KOMAG oraz własnej kadry inżynieryjnej.

Jakość naszych wyrobów została potwierdzona wieloma listami referencyjnymi. Nie spoczywamy na laurach. Stale podnosimy swe kwalifikacje i usprawniamy zarządzanie.Energetyce cieplnej oferujemy produkcję, montaż i naprawy urządzeń towarzyszącym kotłom energetycznym.Dla górnictwa węgla i rud miedzi wytwarzamy, modernizujemy i remontujemy lokomotywy kopalniane, kołowroty oraz inne urządzenia transportowe.
Posiadamy uprawnienia do wytwarzania, montażu i napraw konstrukcji stalowych klasy 1-3. W 2005 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością oparty o normę ISO 9001:2001.
 
ZARZĄD FIRMY 
Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Dariusz Pawlicki
Członek Zarządu – Główny Księgowy Marek Gonet