EnergoMechanik – lokomotywy, zasuwy, divertery

Szukaj
Close this search box.

Odżużlacz zgrzebłowy

W produkowanych w naszej firmie mokrych odżużlaczach zgrzebłowych mają zastosowanie następujące rozwiązania:

 • kształtowe mocowanie zgrzebła do łańcucha bez dodatkowych elementów złącznych – łatwy montaż i demontaż
 • łańcuchy górnicze nawęglane – łączenie nitek łańcucha ogniwami złącznymi,
 • skrzynkowe zgrzebło konstrukcji spawanej wzmacniane od góry i dołu płaskownikami ze stali trudnościeralnej
 • koła łańcuchowe napędowe o zębach dostosowanych do zazębiania z pionowymi ogniwami łańcucha górniczego – konstrukcja koła umożliwia ich rozmontowanie bez demontażu wału napędowego z odżużlacza
 • koła łańcuchowe, rolki napinania i roki prowadzeń łańcucha odlewane ze staliwa L35GSM, powierzchnie współpracujące z łańcuchem hartowane indukcyjnie,
 • napinanie łańcucha zgrzebłowego realizowane sprężynami naciskowymi lub siłownikami hydraulicznymi
 • rolki prowadzeń łańcucha górne i dolne o identycznych wymiarach – zamienność części,
 • centralny układ smarowania,
 • kontrola pracy odżużlacza poprzez sygnalizator zaniku obrotów.

Do odżużlaczy odbierających żużel z kotłów z rusztami dopa-lającymi dostarczamy także rozrzutniki żużla oraz elastyczne osłony (pokrywy).

Bryły żużla zsuwające się z leja rusztu dopalającego trafiają na wirujące łopaty bijaki rozrzutnika. Następnie w postaci drobnych kawałków wpadają do wody wypełniającej koryto odżużlacza Tam ulegają dalszemu rozpadowi oraz ostudzeniu. Rozwiązanie to eliminuje występowanie dużych eksplozji w korycie odżużla-cza. Przestrzeń pomiędzy rozrzutnikiem, a korytem odżużlacza obudowana jest specjalnymi osłonami (pokrywami) częściowo zanurzonymi w wodzie wypełniającej koryto. Elementy osłony połączone są ze sobą w sposób szczelny (zabezpiecza to otoczenie przed wpływem gazów), a dzięki swej „elastyczności” osłona jest odporna na odkształcenia termiczne i nagłe zmiany ciśnienia

Rozwiązania stosowane w naszych urządzeniach zostały zgłoszone
w Urzędzie Patentowym RP pod nr:

 • P334928 uniwersalne ogniwo złączne, zwłaszcza do łańcucha górniczego,
 • P335523 rozrzutnik żużla, zwłaszcza do instalacji odżużlania w energetyce.

Wiecej informacji ?