MAPA DOJAZDU
 
KONTAKTY
Sekretariat Aleksandra Nazim-Porada T:  +48 77 461 32 51 w. 311 E-Mail Image
       
       
Wiceprezes Zarządu  
- Dyrektor ds. Handlowo-Technicznych
Dariusz Pawlicki T:  +48 77 461 32 51 w. 311

E-Mail Image

       
Główny Księgowy - Prokurent Marek Gonet

T:  +48 77 461 32 51 w. 318

E-Mail Image
       

Kierownik ds. Rozwoju Produktu

Stefan Filuś

T:  +48 77 461 32 51 w. 314
E-Mail Image
       

Technolog

Michał Filusz

T:  +48 77 461 32 51 w. 327
E-Mail Image
       

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Kontraktów Energetycznych

Adam Kaliciak

T:  +48 77 461 32 51 w. 330
E-Mail Image
       

Kierownik Działu Personalno-Organizacyjnego

Sława Marcinowska

T:  +48 77 461 32 51 w. 312
E-Mail Image
       
Kierownik Działu Zaopatrzenia Alicja Semczyk T:  +48 77 461 32 51 w. 331
E-Mail Image
       
Kierownik Działu Sprzedaży Mirosława Berlak T:  +48 77 461 32 51 w. 325
E-Mail Image
       
Pelnomocnik ds. Jakości
- Inspektor Fabryczny
Łukasz Młyńczak T:  +48 77 461 32 51 w. 313 E-Mail Image
       
Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska Piotr Piecyk T:  +48 77 461 32 51 w. 330  E-Mail Image
    
 
Oddział w Łaziskach Górnych  

T:  +48 32 326 28 78


F: +48 32 326 28 19

E-Mail Image
       
Dyrektor Oddziału Eugeniusz Górecki   E-Mail Image
       
Specjalista ds. Handlowych Mirosław Hrabia   E-Mail Image