MAPA DOJAZDU
 
KONTAKTY
Sekretariat T:  +48 77 461 32 51 w. 311 E-Mail Image
     
     
Prezes Zarządu  
T:  +48 77 461 32 51 w. 311

E-Mail Image

     
Główny Księgowy 

T:  +48 77 461 32 51 w. 318

E-Mail Image
     

Kierownik ds. Rozwoju Produktu

T:  +48 77 461 32 51 w. 314
E-Mail Image
     

Technolog

T:  +48 77 461 32 51 w. 327
E-Mail Image
     

Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych

T:  +48 77 461 32 51 w. 330
E-Mail Image
     

Kierownik Działu Personalno-Organizacyjnego

T:  +48 77 461 32 51 w. 312
E-Mail Image
     
Kierownik Działu Zaopatrzenia T:  +48 77 461 32 51 w. 331
E-Mail Image
     
Dział Handlowy T:  +48 77 461 32 51 w. 325
E-Mail Image
    E-Mail Image
     
Pelnomocnik ds. Jakości - Inspektor Fabryczny T:  +48 77 461 32 51 w. 313 E-Mail Image
     
Produkcja T:  +48 77 461 32 51 w. 319 E-Mail Image
     
 
Oddział w Łaziskach Górnych

  
     
Specjalista ds. Handlowych T:  +48 32 326 28 78 E-Mail Image
  F:  +48 32 326 28 19  
 
 
 
 
ODDZIAŁ CHRZANÓW Fablok
Sekretariat T:  +48 32 32 624 66 00
 E-Mail Image
     
Dyrektor Oddziału 
T:  +48 32 32 624 66 00

E-Mail Image

     
Dyrektor Handlowy

T:  +48 32 32 624 66 00

E-Mail Image
     

Dyrektor ds. Technicznych

T:  +48 32 32 624 66 00
E-Mail Image
     

Kierownik Działu Personalno-Organizacyjnego

T:  +48 77 461 32 51 w. 312
E-Mail Image
     
Dział Zaopatrzenia T:  +48 32 32 624 66 00 E-Mail Image
     
Dział Handlowy T:  +48 32 32 624 66 00 E-Mail Image
     
     
Pelnomocnik ds. Jakości - Inspektor Fabryczny T:  +48 77 461 32 51 w. 313 E-Mail Image
     
Produkcja T:  +48 32 32 624 66 00 E-Mail Image
     
MAPA DOJAZDU