EnergoMechanik – lokomotywy, zasuwy, divertery

Szukaj
Close this search box.

Projekt pn. Dofinansowanie kapitału obrotowego

Projekt pn. Dofinansowanie kapitału obrotowego
w firmie ENERGO MECHANIK Sp. z o.o.
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.4

 

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wartość projektu: 295 955,31 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: 295 955,31 zł


Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.